{firstname} {lastname}

Disclaimer

Copyrights

Deze website is gemaakt en wordt onderhouden door car2go Nederland B.V. ©, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53514254. Alle rechten voorbehouden. De tekst, afbeeldingen, geluidsbestanden, animatiebestanden, videobestanden en de wijze waarop deze op de website van car2go worden weergegeven vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Deze objecten mogen niet worden gekopieerd voor commerciële doeleinden of verspreiding, en mogen ook niet worden gewijzigd of op andere websites worden geplaatst.

Prijzen

Prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Geen licenties

car2go heeft een innovatieve en informatieve website willen realiseren. We hopen dat u even enthousiast bent over deze creatieve inspanning als wij. U moet echter begrijpen dat car2go haar intellectuele eigendommen, inclusief patenten, handelsmerken en copyrights, moet beschermen. Dienovereenkomstig bent u bij dezen gewaarschuwd dat noch deze website, noch enig materiaal op deze site op enigerlei wijze iemand een licentie voor het intellectueel eigendom van car2go geeft of zal worden beschouwd te geven.

Aansprakelijkheid

De informatie op de pagina´s van de website houdt geen enkele garantie in, noch expliciet, noch stilzwijgend. Ze omvatten in het bijzonder geen enkele impliciete waarborg of belofte met betrekking tot de kwaliteit en de verhandelbaarheid van het product, zijn gebruik in een specifiek domein of zijn overeenstemming met de wettelijke regels en de reglementering betreffende de brevetten.

De website(s) en e-mail nieuwsbrieven van car2go kunnen voorzien in links naar websites van derden en toegang geven tot onderwerpen, producten en diensten van derden. Gelinkte sites zijn op geen enkele manier beoordeeld, gecontroleerd of onderzocht door car2go en car2go is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor inhoud, beschikbaarheid, reclame, producten of andere aangelegenheden van dergelijke gelinkte sites of daarin omsloten aanvullende links. Deze links impliceren geen bevestiging of samenwerking van car2go met derden. Wij verwijzen u naar het door deze derden bepaalde beleid met betrekking tot dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken. car2go kan refereren aan derden of derden vermelden in een lijst op de websit e welke aparte websites onderhouden. Wij verwijzen u wederom naar het door deze derden bepaalde beleid op hun websites betreffende dataverzameling, privacy en andere zaken voordat u deze gaat gebruiken.

Geen garanties of verklaringen

De informatie op deze website wordt door car2go verstrekt en wordt voor zover wettelijk toegestaan verstrekt zonder enigerlei garantie, expliciet of impliciet, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle denkbare garanties van verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Terwijl de verstrekte informatie wordt geacht nauwkeurig te zijn, kan deze informatie fouten of onnauwkeurigheden bevatten.